โปรแกรมหมี ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ งานของเรา คือ รับสร้างสรรค์ผลิตสื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของ Video Corporate Presentation วีดิทัศน์ VDO Present ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ DVD Company Profile และการถ่ายภาพ เพื่อตอบสนองแนวคิดการตลาดให้่สอดคล้องกับบริการ สินค้า หรือองค์กรของท่านโดยอาศัยเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ และทันสมัย โดยเรามุ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ สินค้า บริการ หรือองค์กรของท่าน ใช้เป็นเครื่องมือนำพาสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

บริการของเรา